Giải quyết khiếu nại

  • Home
  • /
  • Giải quyết khiếu nại

I. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp tại Propertyhub.vn

Propertyhub.vn không chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, hợp pháp của các sản phẩm được đăng tin/quảng cáo trên trang.

Tuy nhiên Ban quản lý Propertyhub.vn  sẵn sàng hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất khi nhận được các phản hồi, khiếu nại về việc tin đăng/quảng cáo của người bán không chuẩn xác, sai sự thật…

Trường hợp nhận được khiếu nại từ phía Khách hàng, Ban quan lý Propertyhub.vn  sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đúng như phản ánh thì tùy theo mức độ, Propertyhub.vn  sẽ có những giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

Propertyhub.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Các bên liên quan bao gồm người bán, người mua đều có vai trò và trách nhiệm tích cực trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

II. Quy trình tiếp nhận thông tin khiếu nại, các thức giải quyết:

  • Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận Chăm sóc khách hàng.

Hotline: (024) 3 562 5939 | (024) 3 562 5940

Mobile: 0936 365 158 | 0904 999 607

Email: [email protected]

  • Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do khách hàng cung cấp (qua nhân viên có liên quan và nội dung thông tin trên ứng dụng), lập tờ trình giải quyết khiếu nại, lưu và chuyển sang bộ phận trực tiếp có liên quan đến vấn đề khiếu nại (Phòng Kinh doanh).
  • Bước 3: Phòng Kinh doanh có trách nhiệm đưa ra giải pháp giải quyết thỏa đáng cho khách hàng và phản hồi bằng văn bản (có chữ ký của trưởng phòng) cho bộ phận Chăm sóc khách hàng.
  • Bước 4: Sau khi nhận được phương án giải quyết khiếu nại, bộ phận Chăm sóc khách hàng làm tờ trình xin ý kiến của Ban Giám đốc (có chữ ký của trưởng bộ phận).
  • Bước 5: Ban Giám đốc xem xét và ra quyết định thông qua phương hướng giải quyết khiếu nại.
  • Bước 6: Sau khi nhận được quyết định thông qua phương hướng giải quyết khiếu nại của Ban Giám đốc, bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành phúc đáp cho khách hàng khiếu nại, và lập biên bản xác nhận nếu khách hàng đồng ý với cách giải quyết trên. Quy trình kết thúc.
  • Bước 7: Trường hợp khách hàng không đồng ý với cách giải quyết trên và yêu cầu giải quyết lại. Yêu cầu giải quyết lại khiếu nại sẽ được chuyển về bộ phận Chăm sóc khách hàng. Quy trình lặp lại các bước 4, 5, 6.

Quy định về Cơ chế giải quyết khiếu nại của Propertyhub.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2017.