Điều khoản thỏa thuận

 • Home
 • /
 • Điều khoản thỏa thuận

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu tham quan Propertyhub.vn cũng như sử dụng các dịch vụ trên trang website, xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản thỏa thuận này.

Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Propertyhub.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản thỏa thuận.

Điều khoản thỏa thuận này được ký kết bởi và giữa Propertyhub.vn với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website Propertyhub.vn (được gọi chung là “Người sử dụng” hoặc “bạn”).

I. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1. Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Propertyhub.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

(i) Việc bạn sử dụng website Propertyhub.vn, kể cả vùng tương tác bất kỳ

(ii) Việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website Propertyhub.vn

(iii) Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Propertyhub.vn.

2. Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập tới website Propertyhub.vn, bạn đồng ý sẽ không:

 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Propertyhub.vn
 • Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
 • Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Propertyhub.vn quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng Propertyhub.vn;
 • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
 • Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Propertyhub.vn;
 • Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không;
 • Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;
 • Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website Propertyhub.vn, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, website Propertyhub.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website Propertyhub.vn và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng.

Bạn cũng hiểu rằng, website Propertyhub.vn không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website Propertyhub.vn có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website Propertyhub.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ.

Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Điều khoản thỏa thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website Propertyhub.vn không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước.

Ngoài ra, vì website Propertyhub.vn khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website Propertyhub.vn không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản thỏa thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

Website Propertyhub.vn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng:

(i) Vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của Propertyhub.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó.

(ii) Bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website Propertyhub.vn hoặc các nhóm thứ ba khác.

(iii) Vi phạm luật hiện hành hoặc những điều không hay khác.

III. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Propertyhub.vn trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Propertyhub.vn.

Website Propertyhub.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Propertyhub.vn mà không thông báo với các hành động khi Propertyhub.vn tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách.

Ngoài ra vi phạm nguyên tắc chỉ đạo mà website Propertyhub.vn đã đưa ra hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website Propertyhub.vn và những người sử dụng khác.

Website Propertyhub.vn với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình.

Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Propertyhub.vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ Propertyhub.vn, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

IV. Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Propertyhub.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Propertyhub.vn.

Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website Propertyhub.vn hoặc được kiểm soát bởi Propertyhub.vn.

Website Propertyhub.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Propertyhub.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website Propertyhub.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp.

Với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Propertyhub.vn, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website Propertyhub.vn.

V. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Propertyhub.vn, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Propertyhub.vn hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Propertyhub.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website Propertyhub.vn.

VI. Các vấn đề khác

Điều khoản thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Propertyhub.vn và bạn, và thay thế mọi thỏa thuận trước đây về chủ đề này.

Website Propertyhub.vn có thể xét lại Điều khoản thỏa thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Propertyhub.vn.

Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản thỏa thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Propertyhub.vn . Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Propertyhub.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Propertyhub.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản thỏa thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên Propertyhub.vn  sẽ hữu ích đối với bạn.